Vol 8, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Eyoel Abebe, Zelalem Bekele, Kedir Teji, Biftu Geda
PDF
1-9
Nitta Das, Ambuj Roy, Ashok Kumar Jaryal, Gopichandran Lakshmanan, Manju Dhandapani
PDF
10-14
Sukhbir Kaur, Meenakshi Agnihotri, Manju Dhandapani, Dhandapani Sivashanmugam, Gopichandran Lakshmanan, Mukherjee K K
PDF
15-23
Priya NINE, Ashima Sharma, Jasneet Kaur, Latika Bajaj, Avinash Kaur Rana
PDF
24-29
I. Clement, Bhagavan B.C., P.V. Ramachandran, B.T. Basvanthappa
PDF
30-37
Archana Jose T, L Gopichandran, DR.V Devagourou, DR.Milind P Hote, DR.Gauri Shankar Kaloiya
PDF
38-47
Ravikant Sharma, Ashish Gautam
PDF
48-50
chetna rana, Kanchan preet, Navdeep Kaur, Rojwinder Kaur, Ashish Bhalla
PDF
51-57